Meny
 

Åpningstider

Man-fre 07:45-15:30

Kontakt

55 56 70 70 Send e-post

Etasjeplan

3. etg, bygg A.

Hjemmesykepleien utfører sine tjenester på bestilling fra forvaltningsenhetene. Tjenestene består av hjemmesykepleie, som for eksempel hjelp/opplæring i legemiddelhåndtering, bistand med personlig hygiene og sykepleiefaglige prosedyrer, oppfølgning av ernæring, demens – og kreftomsorg, omsorg ved livets slutt, dagtilbud, trygghetsalarm, støttekontakt, avlastningshjem, omsorgslønn, matlevering, brukerstyrt personlig assistent (BPA) og fellestjenester i omsorgsbolig. Tjenestene tilrettelegges i samråd med deg og eventuelt dine pårørende, og vi tar hensyn til dine individuelle ønsker, slik at du kan fortsette å bo hjemme så lenge som mulig.

 

 Hjemmesykepleien er inndelt i geografiske grupper, med hver sin gruppeleder som er ansvarlig for den daglige driften av tjenesten. Hjemmesykepleien har sykepleiere på alle vaktene og samarbeider med sykehus, sykehjem, fysio/ergoterapitjenesten, psykisk helse/rus, legevakt og fastleger.

Butikkategori: