Meny
 

Åpningstider

Man-fre 07:45-15:30

Kontakt

55 56 70 70

Etasjeplan

3. etg, bygg A.

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har begynnende hjelpebehov. Tjenesten gis av et tverrfaglig team satt sammen av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere.

Vi spør deg om hva som er viktige aktiviteter i ditt liv som du ønsker å mestre. Teamet foretar en systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen din. For å nå målene dine jobber vi tett sammen i en avtalt periode på inntil 4 uker. Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis.

Tilbudet passer for dem som har hatt et fall i funksjon og har fått problem med hverdagslige aktiviteter, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen.

Tjenesten er gratis.

Butikkategori: