boning av bil

Handz On Bilpleie

30% på innvendig & utvendig vask

inkl. polering. 30% på DSALT (saltfjerning).

Gjelder 03. jan – 29. jan